Brudnopis - wersja próbna

Przeczytaj pomoc dla kupujących

Zanim zaczniesz studiować "help" dla sprzedawców, kliknij na przycisk "Pomoc" i przeczytaj help dla kupujących. Przycisk ten znajdziesz na każdej stronie serwisu. Użytkownik z uprawnieniami sprzedawcy jest również zwykłym użytkownikiem-nabywcą. Są więc dostępne dla niego wszystkie funkcje i możliwości, jakie mają użytkownicy bez uprawnień sprzedawcy. Przeczytaj "Pomoc" i zapoznaj się z tymi możliwościami. To konieczne. Przeczytaj też "Wprowadzenie dla sprzedających", które jest deklaracją naszych intencji co do charakteru i kierunku rozwoju serwisu.


Konto nabywcy

Każdy, kto zarejestruje się na naszym serwisie, może dokonywać zakupów. Jeżeli zarejestrowany użytkownik kliknie na przycisk "Moje konto", zobaczy przyciski:

"Kupiłem" - "Licytuję" - "Nie kupiłem" - "Obserwuję" - "Mój profil"

Wygląda to tak, jak na zrzutce poniżej.


Konto sprzedawcy

Gdy otrzymałeś uprawnienia sprzedawcy, wówczas w zakładce "Moje konto" pojawiają się dodatkowe przyciski:

"Sprzedaj" (w najwyżej położonej linii przycisków) oraz:

"Sprzedaję" - "Sprzedałem" - "Nie sprzedałem" - "Archiwum"

Oprócz tego, w lewym górnym rogu, zamiast logo serwisu, pojawi się logo sprzedawcy, o ile umieściłeś takie logo w swoim profilu. Wszystko wygląda tak, jak na zrzutce poniżej:


Nadawanie uprawnień sprzedawcy

Uprawnienia umożliwiające sprzedaż są nadawane użytkownikowi przez administratora serwisu. W praktyce oznacza to, że sprzedawać może ten, kogo zaprosimy do współpracy. Wyświetlenie logo sprzedawcy na głównej stronie serwisu wymaga osobnej decyzji, ale każdy sprzedawca, gdy wystawi co najmniej 150 przedmiotów, otrzyma miejsce na stronie głównej. Jeżeli otrzymałeś zaproszenie do współpracy, jeżeli zaproszenie to przyjąłeś i chcesz sprzedawać na zbiorach.net, najpierw zarejestruj się jako zwykły użytkownik, a następnie skontaktuj się z nami, aby otrzymać uprawnienia sprzedawcy.


Jeżeli zostałeś sprzedawcą, uzupełnij swój profil

Oprócz zwykłych danych, które każdy użytkownik musi wpisać w swoim profilu, sprzedawca powinien uzupełnić ten profil o dwa elementy. Sprzedaż bez tego uzupełnienia jest technicznie możliwa, ale raczej pozbawiona sensu. Pierwszym elementem jest logo sprzedawcy - wgrywa się je za pomocą okienka i przycisku oznaczonego cyfrą 1 na zrzutce poniżej. Zaleca się, aby logo to miało format 200 na 100 pixeli i było w formacie GIF. Aby wejść na stronę edycji profilu należy kliknąć przycisk "Mój profil", a następnie "Edytuj swój profil" (po lewej stronie). Mniejsze wymiary są niedopuszczalne, większe są dopuszczalne, ale niezalecane (serwis automatycznie pomniejszy wówczas logo do wymiarów 200 x 100 pixeli). Plik JPG jest dopuszczalny, lecz niezalecany ze względu na gorszą jakość. Drugim elementem jest własna strona sprzedawcy - jej kod należy wpisać lub wkleić w oknie oznaczonym cyfrą 2 na zrzutce ekranu zamieszczonej poniżej. Należy przygotować ją jako zwykły kod HTML. Strona sprzedawcy (Informacje sprzedawcy) jest odpowiednikiem allegrowej strony "O mnie". Zaleca się, aby umieścić tam wszystkie informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji, a więc numer konta, koszty przesyłki itp. Oprócz tego mogą tam znaleźć się inne informacje o firmie, jak również reklamy! Na każdej stronie sprzedawcy oraz z zawiadomieniu o zakupie znajduje się link "warunki sprzedaży", który prowadzi do wyżej omówionej strony.


Rotacja co 24 godziny - nikt nie jest uprzywilejowany

Graficzne symbole sprzedawców na stronie głównej tworzą tak zwaną listę rotacyjną. To znaczy, że każdy sprzedawca symbolizowany przez swoje logo, raz na 24 godziny przesuwa się o jedno miejsce. Ostatni staje się przedostatnim, pierwszy staje się ostatnim, drugi staje się pierwszym itd. To samo dotyczy wspólnych list przedmiotów wystawionych na sprzedaż w porządku "naturalnym": jeżeli na jakiejś liście znajdują się przedmioty kilku sprzedawców, wówczas na górze wyświetlane są przedmioty tego sprzedawcy, który jest na pierwszym miejscu listy rotacyjnej. Niżej są wyświetlane przedmioty drugiego sprzedawcy, trzeciego itd. Gdy pierwszy sprzedawca stanie się ostatnim, drugi pierwszym itd, wówczas zmieni się również ułożenie oferowanych przedmiotów na wspólnych listach przedmiotów.


Naturalny porządek

Jak w każdym serwisie, tak i u nas można posortować przedmioty alfabetycznie albo według ceny, czasu wystawienia itp. Zbiory.net mają jednak coś, czego nie mają inne serwisy! Jest to domyślny "naturalny porządek". Na liście przedmiotów oferowanych przez każdego sprzedawcę domyślnym porządkiem jest porządek, który wprowadził sam sprzedawca. Oznacza to, że wystawiając nowy przedmiot można umieścić go pomiędzy przedmiotami, które zostały wystawione wcześniej. Ułatwia to pracę sprzedawcy, ułatwia nabywcy przeglądanie oferty. Przedmioty można ułożyć tak, jak na przykład w drukowanym katalogu aukcyjnym i gdy wstawiany jest nowy przedmiot, zawsze może być umieszczony pomiędzy przedmiotami wystawionymi wcześniej, zgodnie z układem przyjętym przez sprzedawcę. Przykładowo, gdy sprzedajemy monety i mamy w jednej kategorii wystawiony trojak (mniejszy nominał) oraz ort (większy nominał), to wystawiając szóstaka (średni nominał) możemy umieścić go między trojakiem i ortem. Gdy później wystawiamy szeląga (nominał mniejszy od trojaka), możemy umieścić go przed trojakiem itd. Zawsze można zachować sensowny porządek.


Wystawianie w trzech kategoriach

Jeden i ten sam przedmiot można wystawić w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. W każdej z tych kategorii można umieścić go zgodnie z przyjętym naturalnym porządkiem. Na przykład w jednej kategorii można porządkować pocztówki według ich tematyki, a w drugiej kategorii te same pocztówki można uporządkować alfabetycznie, według miejscowości, z których pochodzą - te same przedmioty, lecz inna kolejność. Inkluzja - owad w bursztynie - może być wystawiony jednocześnie wśród kamieni ozdobnych i wśród eksponatów zoologicznych.


Jak wystawić przedmiot na sprzedaż?

Aby wystawić pierwszy przedmiot na naszym serwisie, kliknij na przycisk "Sprzedaj" na samej górze dowolnej strony serwisu. Oczywiście, przycisk ten pojawia się tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany i masz uprawnienia sprzedawcy. Po kliknięciu pojawi się pusty formularz przedstawiony na zrzutce poniżej. Wypełnij go! Szczegółowy opis poszczególnych pól formularza znajdziesz pod zrzutką.

3. Tytuł
Tytuł może zawierać do 95 znaków. Może zawierać znaki polskie oraz inne znaki UNICODE, a więc znaki prawie wszystkich używanych na świecie alfabetów, nawet znaki hebrajskie i arabskie. Tytuł nie może zawierać tagów HTML.

4. Rozszerzenie tytułu
Tekst, który jest widoczny na listach przedmiotów pod tytułem, między zdjęciem a ceną. Może zawierać znaki UNICODE, nie zawiera tagów HTML. Tagi HTML są usuwane przez serwis automatycznie. Umożliwia to kopiowanie części głównego opisu metodą "kopiuj-wklej" bez konieczności ręcznego usuwania tagów. Zaleca się, żeby rozszerzenie tytułu zawierało nie więcej niż 600 znaków.

5. Typ aukcji
Obecnie można wybrać "Kup teraz" , "Bez automatu" lub "Prezentacja". Szczegółowe wyjaśnienie, na czym polegają te opcje, znajduje się w "Pomocy".

6. Liczba sztuk
W jednej aukcji można zaoferować wiele przedmiotów, które mogą być kupowane pojedynczo lub w większej ilości. Dokładnie tak, jak w innych serwisach. W okienku wpisuje się liczbę oferowanych egzemplarzy.

7. Cena
Tu wpisuje się cenę za pojedynczy egzemplarz w przypadku aukcji "Kup teraz" i "Bez automatu. Gdy zostaną uruchomione aukcje z licytacją, będzie się tam wpisywać cenę wywoławczą.

8. Cena minimalna
Aktualnie ta opcja jest zablokowana.

9. Czas trwania aukcji
Aktualnie możliwe są tylko aukcje bezterminowe. Po wprowadzeniu aukcji z licytacją, będzie można ustawić czas trwania aukcji.

10. Aukcja wystawiona na sprzedaż
Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aukcja będzie widoczna tylko dla sprzedawcy, tylko na liście "Archiwum". gdy sprzedawca zaznaczy tę opcję, aukcja stanie się widoczna na listach dostępnych dla wszystkich użytkowników Internetu. Tak więc można aukcję przygotować, lecz wystawić dopiero po pewnym czasie.

11. Numery kategorii
W tych okienkach sprzedawca wpisuje lub wkleja numery kategorii, w których aukcja ma być wystawiona. Można wypełnić pierwsze okienko, pierwsze i drugie lub pierwsze, drugie i trzecie. W pierwszym wypadku aukcja zostanie wystawiona w jednej, w drugim przypadku w dwóch, a w trzecim przypadku w trzech kategoriach. Dokładne informacje na temat numerów kategorii znajdują się poniżej w rozdziale "Numer kategorii oraz numer poprzednika".

12. Poprzednik
W tych okienkach sprzedawca wpisuje lub wkleja numery aukcji po których ma na listach występować aukcja aktualnie wystawiana. Jeżeli aukcja aktualnie wystawiana ma być pierwsza w danej kategorii, wówczas wpisuje się 0 (zero). Podanie numeru aukcji innego sprzedawcy jest błędem. Podanie numeru przedmiotu znajdującego się w innej kategorii również jest błędem.

13. Okienka do wczytywania zdjęć
W naszym serwisie można zamieścić 8 zdjęć do każdej aukcji. Objętość każdego zdjęcia nie może przekraczać 1 MB. Zdjęcie jest widoczne w opisie w miejscu, gdzie występuje tag ze słowem foto oraz numerem zdjęcia bez odstępu. Tak więc zdjęcie pierwsze będzie widoczne tam, gdzie sprzedawca umieści tag , zdjęcie drugie będzie widoczne tam, gdzie umieszczony zostanie tag itd. Ze zdjęcia pierwszego serwis tworzy miniaturkę widoczną na listach. Dlatego zaleca się, aby dłuższy bok tego zdjęcia miał długość nie mniejszą niż 200 pixeli. Każde zdjęcie można wczytać z dysku, za pomocą przycisku "Przeglądaj" lub z Internetu przez wpisanie adresu pod którym znajduje się zdjęcie. Adres ten wpisujemy w dolnym, szerokim okienku. Ten drugi sposób jest bardzo wygodny na przykład dla sprzedawców, którzy utrzymują archiwum zdjęć na własnych serwerach. Zarówno zdjęcie załadowane przez URL (z Internetu), jak i zdjęcie załadowane z dysku jest przechowywane w pamięci serwisu.

14. Podgląd zdjęć
Gdy zdjęcie zostało wcześniej załadowane, wówczas jego miniaturka jest widoczna po prawej stronie. Gdy zdjęcie nie jest jeszcze załadowane, wówczas widoczny jest napis "brak foto". W tym miejscu może pojawić się też napis "błąd", jeżeli próba załadowania zdjęcia nie powiodła się (na przykład z powodu wadliwego formatu). Zdjęcia ładują się z chwilą naciśnięcia przycisku "Podgląd" (16).

15. Opis przedmiotu
Tu należy wpisać główny opis przedmiotu. Oczywiście można, a nawet należy, stosować tagi HTML oraz tagi <foto1>, <foto2> ...
Serwis nie narzuca prawie żadnych ograniczeń co do opisów HTML i nie modyfikuje ich.

16. Przycisk "Podgląd"
Kliknięcie na ten przycisk (dla wygody umieszczony w trzech miejscach) powoduje pojawienie się podglądu aukcji. Mechanizm jest taki sam jak w popularnych serwisach aukcyjnych. Po sprawdzeniu, czy tytuł, opis, zdjęcia, cena i inne parametry aukcji są poprawne, można nacisnąć przycisk "Wyślij", żeby wprowadzić aukcję na serwis albo "Popraw", żeby cofnąć się do formularza i dokonać poprawek.

17. Przełączniki sposobu ładowania zdjęć
Przełączniki te zazwyczaj same automatycznie ustawiają się na właściwej pozycji. Z chwilą gdy sprzedawca podejmie próbę załadowania zdjęcia z dysku, przełącznik ustawi się na opcji "Dysk". Gdy sprzedawca podejmie próbę załadowania zdjęcia przez URL (tzn. z Internetu), przełącznik automatycznie ustawi się na opcji "URL". Gdy zdjęcie jest poprawnie załadowane, przełącznik automatycznie ustawia się w pozycji "Zostaw". Gdy sprzedawca chce wykasować załadowane już zdjęcie nie wgrywając na jego miejsce innego zdjęcia, wówczas ręcznie ustawia przełącznik na pozycję "Usuń". Każdą inną opcję również można ustawić ręcznie, ale rzadko występuje taka potrzeba.

Numer kategorii oraz numer poprzednika - lista "Archiwum"

Wystawiając przedmiot trzeba wskazać przynajmniej jedną kategorię oraz "poprzednika", czyli przedmiot, po którym ma pojawić się ten przedmiot, który właśnie teraz jest wystawiany. W naszym serwisie kategorię oraz poprzednika określa się przez podanie przypisanych im numerów. Gdzie znaleźć te numery? Wystawiając przedmioty na sprzedaż pracujemy w dwóch oknach przeglądarki internetowej. W jednym oknie otwarty jest formularz sprzedaży (Zrzutka ekranu powyżej), w drugim oknie otwarta jest lista "Archiwum" (zrzutka poniżej).

Żeby otworzyć tę listę, kliknij na przycisk "Archiwum" na dowolnej stronie serwisu. Na zrzutce poniżej jest on oznaczony numerem 18. Musisz być zalogowany i mieć uprawnienia sprzedawcy. Gdy klikniesz, pojawi się lista, której początek jest pokazany poniżej. Zaznacz na tej liście opcję "Pokaż wszystkie kategorie i ich numery", to znaczy "ustaw ptaszka" w kwadraciku oznaczonym tu numerem 19. Wówczas w kolumnie 20 pojawią się wszystkie kategorie, również te, w których dotychczas nie wystawiłeś żadnego przedmitu. Klikając na kategorie możesz poruszać się po drzewie kategorii tak, jak na każdej innej liście, to znaczy przechodzić do kategorii wyższego poziomu, schodzić do w kategorie niższego poziomu, wychodzić z jednej gałęzi drzewa kategorii, wchodzić na inną gałąź. Jeżeli zaznaczona jest opcja "Pokaż wszystkie kategorie i ich numery", wówczas pod nazwami kategorii widoczne są numery kategorii. Ciemnoniebieski numer kategorii oznacza, że ta kategoria dzieli się na niższe podkategorie, więc nie można w tej kategorii wystawić przedmiotu. Numer ciemnoczerwony oznacza, że kategoria nie dzieli się na żadne podkategorie, można więc wystawić w niej przedmiot. Jeżeli chcesz wystawić przedmiot w tej właśnie kategorii, skopiuj jej numer i wklej w okienku 11 formularza sprzedaży.

Litery na początku numeru kategorii oraz numeru poprzednika, jak również zera na początku ciągu cyfr mogą być pominięte. Tak więc zamiast KGDA00000982 możesz wpisać na przykład 00000982 albo 982. Analogicznie pominięte mogą być litery i początkowe zera w numerze poprzednika.

Jako poprzednik możesz wskazać wyłącznie swój własny przedmiot. Nie możesz podać numeru przedmiotu należącego do innego sprzedawcy. Jeżeli chcesz, żeby przedmiot był wyświetlany jako pierwszy spośród wszystkich Twoich przedmiotów w danej kategorii, wtedy jako numer poprzednika wpisz 0. Jeżeli wkleisz błędny numer, serwis z chwilą naciśnięcia przycisku "Podgląd" zasygnalizuje błąd.


Kopiowanie aukcji

Powyżej omówione zostało wstawianie nowej aukcji przez użycie przycisku "Sprzedaj". W praktyce jednak przycisku tego używa się bardzo rzadko. Zazwyczaj łatwiej jest skopiować i przerobić już wystawioną/przygotowaną aukcję, niż tworzyć całą aukcję od początku. Dlatego też w praktyce tworzy się i wystawia nowe aukcje korzystając z przycisków "Kopiuj" na liście "Archiwum". Przycisk "Kopiuj" znajduje się na liście "Archiwum" przy każdej pozycji, po prawej stronie na wysokości numeru aukcji oznaczonego na zrzutce powyżej numerem 21. Gdy sprzedawca kliknie na ten przycisk, pojawi się taki sam formularz, jak po kliknięciu przycisku "Sprzedaj", z tym jednak, że będzie on częściowo wypełniony wartościami domyślnymi. Niektóre okienka formularza będą puste, ale inne będą już miały gotowe wpisy, które trzeba tylko zweryfikować i ewentualnie zmodyfikować. To znacznie upraszcza i przyspiesza pracę. Działa to podobnie, jak allegrowe "Wystaw ponownie" lub "Wystaw podobną", lecz na naszym serwisie operacja jest lepiej zabezpieczona przed przypadkowymi błędami sprzedawcy.


Wartości domyślne przy kopiowaniu aukcji

Jak zostało napisane wyżej, przy kopiowaniu aukcji niektóre okienka formularza są puste i trzeba je wypełnić od początku, a niektóre zawierają wartości domyślne, które trzeba jedynie sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować:

3. Tytuł
Pozostaje taki sam, jak w aukcji kopiowanej. Należy go zmodyfikować.

4. Rozszerzenie tytułu
Pozostaje takie samo, jak w aukcji kopiowanej. Można je oczywiście zmodyfikować.

5. Typ aukcji
Typ aucji pozostaje taki sam, jak w aukcji kopiowanej. Oczywiście można go zmienić.

6. Liczba dostępnych sztuk
Ta liczba również jest kopiowana - można ją oczywiście zmienić.

7. Cena
Przy kopiowaniu okienko to jest puste. Cenę trzeba wpisać na nowo. Zapobiega to niebezpiecznym pomyłkom.

8. 9. Cena minimalna i czas trwania aukcji
Aktualnie te parametry nie mają zastosowania.

10. Aukcja wystawiona na sprzedaż
Przy kopiowaniu ta opcja nie jest automatycznie zaznaczana. Zapobiega to błędom. Opcję tę trzeba ustawić ręcznie.

11. Numery kategorii
Numery kategorii są takie same, jak w aukcji kopiowanej. Zazwyczaj aukcje wystawia się dłuższymi seriami podobnych przedmiotów w tych samych kategoriach. W takim wypadku nie trzeba za każdym razem zmieniać numeru kategorii. Robi się to tylko wtedy, gdy trzeba zmienić kategorię.

12. Numery poprzedników
Numery poprzedników są domyślnie numerami aukcji kopiowanej. Tak więc nowa aukcja domyślnie ustawia się na listach pod aukcją kopiowaną. Najczęściej wystawiamy aukcje zgodnie z naturalnym porządkiem, więc jest to wygodne rozwiązanie. Oczywiście w razie potrzeby każdy numer poprzednika można zmienić, zmieniając tym samym umiejscowienie nowej aukcji na listach.

13. 14. 17. Zdjęcia
Przy kopiowaniu aukcji każde zdjęcie trzeba wgrać na nowo. W handlu antykwaryczno-kolekcjonerskim rzadko zdarza się, żeby kilka aukcji było wystawianych z takim samym zdjęciem, więc kopiowanie zdjęć sprzyjałoby błędom zamiast ułatwić pracę.

15. Opis
Przy kopiowaniu aukcji opis pozostaje taki sam, jak w aukcji kopiowanej. Trzeba go przerobić i sprawdzić, co jest dużo łatwiejsze, niż tworzenie opisu od początku.


Finalizowanie transakcji - lista "Sprzedałem"

Gdy przedmiot zostanie sprzedany w opcji "Kup teraz" (lub w przyszłości w trybie licytacji) nabywca i sprzedawca otrzymuje mail z zawiadomieniem o zawarciu transakcji. Oprócz tego przedmiot pojawia się na liście "Sprzedałem" sprzedawcy i na liście "Kupiłem" nabywcy. Lista "Sprzedałem" jest domyślnie porządkowana chronologicznie - od najnowszych do najstarszych transakcji. Jeżeli w aukcji wieloprzedmiotowej zawartych zostanie kilka transakcji, wówczas przedmiot będzie widoczny na tej liście w tylu miejscach, ile zawarto transakcji. Żeby wejść na listę "Sprzedałem" należy kliknąć na przycisk oznaczony na zrzutce poniżej numerem 24. Chcąc wyświetlić transakcje zawarte z jednym tylko sprzedającym, należy wybrać jego nick z listy zaznaczonej numerem 25. Chcąc ukryć przedmioty, które już zostały wysłane, należy zaznaczyć opcję "Ukryj - wysłane" w miejscu wskazanym na zrzutce numerem 26. Chcąc ukryć przedmioty, których odbiór potwierdził nabywca, należy zaznaczyć opcję "Ukryj - odebrane" w miejscu oznaczonym tu numerem 27. Nabywca sygnalizuje, a przynajmniej powinien zasygnalizować wysłanie zapłaty przez kliknięcie na "dolarka". Po kliknięciu graficzny symbol dolara zmienia kolor z jasnoszarego na ciemnoniebieski. W praktyce jednak nie każdy nabywca to robi. Sprzedawca może więc sam zaznaczyć przedmiot jako oplacony, przez kliknięcie na "dolarka" na liście "Sprzedałem" (numer 28 na zrzutce). Po wysłaniu przedmiotu sprzedawca powinien kliknąć na "kopertkę" (numer 29 na zrzutce poniżej), która zmieniając kolor na ciemnoniebieski sygnalizuje sprzedawcy, nabywcy oraz serwisowi, że przedmiot jest już wysłany. Wreszcie nabywca po otrzymaniu przedmiotu, o ile nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, powinien oznaczyć przedmiot jako odebrany przez kliknięcie na liście "Kupiłem" na gwiazdkę. W rzeczywistości nie każdy nabywca to robi, więc sprzedawca może sam po upłynięciu terminu reklamacji oznaczyć przedmiot jako odebrany przez kliknięcie na gwiazdkę (numer 30).Oferty "Bez automatu" oraz "Prezentacje"

Oprócz aukcji "Kup teraz" można również wystawić aukcje "Bez automatu" lub "Prezentację". Aukcja "Bez automatu" pozbawiona jest mechanizmów służących do automatycznego zakupu. Żeby kupić przedmiot nabywca musi po prostu skontaktować się ze sprzedawcą. Dlaczego tak? Odpowiedź znajdziesz w helpie dla kupujących pod przyciskiem "Pomoc". "Prezentacje" służą do publikacji zdjęć i opisów przedmiotów, które nie są na sprzedaż. Można dzięki nim prowadzić na przyklad archiwa aukcji stacjonarnych, publikować ostrzeżenia przed fałszerstwami itp.


Masz pytania? Nie zrozumiałeś czegoś? Napisz:"

admin@zbiory.net